MBS RAČUNOVODSTVO DOO

+381 11 35 74 130

računovodstvo, administracija, porezi

Mi smo Vaš pouzdan partner

tačan i precizan

Sa nama ćete podići Vaše poslovanje na VIŠI nivo. 
Savet br. 1: Pitajte ODMAH! U poslovanju ne sme da ostane ništa nedorečeno i nedefinisano. 
Želimo da planiramo zajedno sa Vama. 

Ko smo mi?

Mi smo partneri sa iskustvom i dobrim namerama.

Imamo više od 25 godina iskustva u poslovima računovodstva i konsaltinga.

Imamo iskustvo i znanje koje je potrebno za kvalitetan savet za Vaše poslovanje. 

Korisnici naših usluga su pretežno mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetničke radnje.

Naše usluge

Naše usluge koriste privredna društva iz različitih grana privrede, kao što su ugostiteljstvo, trgovina, uvoz-izvoz, proizvodnja (odeće, nameštaja, hrane, obuće i dr) i FREELANCER-i.

Knjigovodstvo i računovodstvo

Vođenje poslovnih knjiga, vođenje PDV evidencija, izrada završnog računa

Blagajničko poslovanje, elektronski platni promet - e-banking, evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije,

Izrada izveštaja o transfernim cenama;

Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEP knjige;

Izrada pravilnika o računovodstvu, pravilnika o popisu, normativa.

Osnivanje privrednog društva

Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka osnivanja privrednog društva uz mogućnost izrade prateće dokumentacije.

Jako je važno da prilikom opredeljivanja za vrstu privrednog društva budete upoznati sa obavezama i pravima koje imate kao osnivač i/ili direktor društva, kao i opasnostima i mogućnostima na koje možete naići prilikom osnivanja ali i poslovanja. 

 

Konsalting - savetovanje

Poslovno savetovanje

Iz našeg iskustva, mala i srednja privredna društva često upadaju u određene krize u svom životnom veku i ukoliko se na te krize ne pripreme ili ih ne rešavaju na vreme, dolazi se do većih strukturnih problema i gubitka kontrole. Mi smo tu da analiziramo, prepoznamo i damo konkretne savete šta i kako treba da odradite. 

Poresko savetovanje i poreska optimizacija

Naša misija je da Vam damo adekvatne savete kako da na legalan i legitiman načinkonsolidujete Vaše poslovanje i optimizujete poreske obaveze.

Kontakt

U želji da uspostavimo saradnju, naši kontakti su:

Email: office@mbs-racunovodstvo.rs

Telefon: +381 11 3574 130

Adresa: Izvorska 33